Imprint

Imprint

Sunlight GmbH
Bahnhof 11
88299 Leutkirch
Deutschland

Telefon: +49(0)7561 9097-200
Telefax: +49(0)7561 9097-400
E-Mail: info@sunlight.de
Kundenservice:
Telefon: +49(0)7562 987-0
Geschäftsführer:
Markus Dorner, Daniel Rogalski
Handelsregister: HRA 720 559
Amtsgericht Ulm
Ust.ID-Nr.: DE 252 227 719

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling aanvaardt Sunlight GmbH geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsstelling van Sunlight GmbH die betrekking heeft op schade van materiele of immateriële aard, en het gevolg is van het gebruik danwel het niet gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie is uitgesloten, voor zover van de zijde van Sunlight GmbH geen sprake is van voorbedachte rade of verwijtbare schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Sunlight GmbH behoudt zich het recht voor delen van de informatie of het hele aanbod zonder kennisgeving vooraf te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.  

Privacy statement

Volgens de Nederlandse wetgeving moeten wij onze gebruikers informeren over de wijze, de omvang en het doel van de verhoging en gebruik van persoonlijke data in een algemeen begrijpelijk vorm. De inhoud van de berichtgeving moet op elk moment door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd. Elke onderneming is verplicht gebruikers te informeren welke persoonsgebonden data zij verhoogt of gebruikt.
Voor Sunlight GmbH is de beveiliging van gebruikersdata en de inachtneming van richtlijnen inzake databeveiliging van groot belang. De verhoging, verwerking en het gebruik van persoonsgebonden data is onderhevig aan de bepalingen in de op dat moment geldende wetgeving en de Europese Richtlijn voor Databeveiliging. Onder persoonsgebonden data worden individuele gegevens verstaan over de persoonlijke en zakelijke verhouding van een bepaalde persoon.
Persoonlijke data: bijvoorbeeld – naam, aanhef, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, beroep, informatie over de gezondheid, religie, enzovoort. Zakelijke informatie: bijvoorbeeld inkomen, financiële situatie, eigendommen, enzovoort.

Verklaring van databeveiliging

Sunlight GmbH garandeert dat zij de betroffen persoonsgegevens slechts in geval van gebruikersaanvragen opvraagt, verwerkt, opslaat en gebruikt en enkel voor interne doeleinden.
Doorgeven van data aan derde partijen Data zullen niet worden doorgegeven aan derde partijen zonder toestemming van de klant of wettelijke redenen.

Nieuwsbrief

De gebruiker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De gebruiker heeft het recht en de mogelijkheid om zich te allen tijde uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor bestaat de mogelijkheid voor de gebruiker om zichzelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief d.m.v. een afmeldlink.
Tracking nieuwsbrief: indien de gebruiker er uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, wordt gebruikgemaakt van Newsletter-Tracking (ook wel Web-Beacons of Tracking-Pixel genoemd). Bij het verzenden van de nieuwsbrief kan de externe server dan bepaalde data van de ontvanger ontvangen, bijvoorbeeld het tijdstip van aanvraag, het IP-adres of gegevens over het gebruikte e-mailprogramma (client). De naam van het afbeeldingsbestand wordt geïndividualiseerd voor elke ontvanger van de mail, indien een duidelijk ID wordt gebruikt. De verzender van de e-mail noteert daarbij welk e-mailadres bij welke ID hoort en kan zo bij het opvragen van de afbeelding achterhalen welke nieuwsbriefontvanger de e-mail heeft geopend.

Cookies

Sunlight GmbH gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstdata die lokaal op de internetbrowser van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. De bestanden worden gebruikt om de browser te helpen door de website te navigeren en alle functies volledig te kunnen gebruiken.

Inzet van Cookies door derde partijen

Op deze website gebruiken derde partijen voor het inspelen op redactionele teksten of reclame [andere] cookies (Third-Party-Cookies). Ook deze derde partijen dienen zich aan strikte databeveiliging inzake het gebruik van persoonsgebonden data te houden.
Inzet van First-Party Cookies (Google Analytics Cookie)
Google Analytics Cookies leggen vast:
Eenduidige gebruiker – Google Analytics Cookies verkrijgt en groepeert gebruikersgegevens. Alle activiteiten gedurende een bezoek worden samengevat. Door het plaatsen van Google Analytics Cookies wordt er bepaald of er sprake is van gebruikers of expliciete gebruikers.
Activiteiten van de gebruiker – Google Analytics Cookies slaan ook data op over de start- en eindtijd van een bezoek op de website en hoeveel pagina's de gebruiker bekijkt. Bij het sluiten van de browser of in geval van langere inactiviteit door de gebruiker (standaard 30 minuten), wordt de gebruikssessie beëindigd en de cookie registreert dat het bezoek is afgelopen. Verder worden de datum en de tijd van het eerste bezoek geregistreerd. Ook wordt het totale aantal bezoek per expliciete gebruiker vastgelegd. Externe link: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html
De gebruiker kan het ophalen van data door de cookie (incl. het IP-adres van de gebruiker) door Google en de verwerking van deze data door Google verhinderen door de volgende link in de Browser-Plugin te downloaden en te installeren:
Externe Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Levensduur van gebruikte cookies

Cookies worden door de webserver van deze website beheerd. Deze website gebruikt:
Persistente Cookies (langdurige browserherkenning)
Iedere webbrowser biedt de mogelijkheid om cookies te verminderen en te verwijderen.

Webanalysedienst Google Analytics / Universal Analytics

Sunlight GmbH gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgebracht op een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activatie van IP-anonimisering op deze website, wordt het IP-adres van de gebruiker van Google ingekort wanneer deze zich bevindt in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere verdragsstaat van de Europese Economische Gemeenschap.
Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de host van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website in kaart te brengen, om verslagen over de websiteactiviteit op te stellen en om verdere diensten die verbonden zijn aan het internetgebruik aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door de gebruiker-browser doorgegeven IP-adres wordt niet met de andere data van Google samengevoegd. De gebruiker kan het opslaan van de cookies door een instelling in de browsersoftware verhinderen. Sunlight GmbH attendeert erop dat in dit geval niet de volledige functies van deze website gebruikt kunnen worden.
Verder gebruikt Sunlight GmbH meldingen van Google Analytics voor het samenvatten van demografische kenmerken en interesses.
De gebruiker kan het verzamelen van gegevens door Google over websitegebruik (incl. uw IP-adres) en respectievelijk de verwerking van deze data door Google verhinderen, door de volgende link in de browser-plug-in te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browser-plug-in of voor browsers op mobiele toestellen kan met de volgende link een opt-out cookie worden geplaatst die het ophalen door Google Analytics op deze website voortaan verhindert (deze Opt-Out-cookie functioneert enkel in deze browser en enkel voor dit domein, verwijderen van cookies in deze browser.
Sunlight GmbH wijst erop dat deze website Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" gebruikt en dat daarom IP-adressen enkel kunnen worden verwerkt indien ze zijn ingekort om directe persoonlijke herleidbaarheid uit te sluiten.

Webanalysedienst DoubleClick

Deze website gebruikt in het kader van toepassing van Google Analytics de webanalysedienst DoubleClick die herkenning van de browser van de gebruiker bij het bezoeken van andere websites mogelijk maakt. De verkregen data worden enkel voor statistische doelen en in geanonimiseerde vorm uitgewerkt. De door de cookies verkregen informatie over het bezoeken van de website van Sunlight GmbH worden overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt voor overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Europese Economische Gemeenschap door de activering van de IP-anonimisering ingekort.
Enkel in uitzonderingsgevallen volgt een complete overdracht van het IP-adres aan een server van Google in de VS voordat deze wordt ingekort. Het in het kader door Google Analytics van de browser van de gebruiker overgedragen geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere data samengevoegd door Google. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.
De verzamelde data worden gebruikt om berichten over de activiteiten op deze website samen te stellen en om verdere diensten die samenhangen met het websitegebruik aan te bieden. Voor zover de wet dit toestaat, draagt Google deze gegevens aan derde partijen over die deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
De gebruiker kan altijd in de toekomst de Tracking-Webanalyse altijd ongedaan maken door de DoubleClick-cookie te deactiveren. De hiervoor benodigde extensie voor de browser kan op de website van Google worden gedownload en geïnstalleerd. Indien meerdere apparaten of browsers worden gebruikt door de gebruiker, moet bij ieder apparaat/browser de opt-out worden doorgevoerd. Hiervoor kan de gebruiker op de volgende link klikken: http://google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Google AdWords - Conversion-Tracking

Deze webpagina maakt gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" in het kader van Google AdWords conversie-tracking. De cookie voor conversie-tracking wordt geplaatst, wanneer een gebruiker op een door Google getoonde advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden gezet. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens op te halen. Indien de gebruiker pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog werkzaam, kunnen Google en Sunlight GmbH herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Iedere Google AdWords-gebruiker krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-gebruikers worden gevolgd.
De met behulp van de conversie-cookie verkregen data worden gebruikt om conversie-statistieken voor AdWords-gebruikers op te stellen die hebben gekozen voor conversie-tracking. Sunlight GmbH achterhaalt aldus het totaal aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Sunlight GmbH ontvangt echter geen persoonlijke gegevens van de websitebezoekers. Indien een gebruiker niet wenst deel te nemen aan de tracking, kan hij de cookie van Google Conversie-Trackings deactiveren via de internetbrowser onder gebruikersinstellingen. De gebruiker wordt dan niet in de Conversie-Tracking statistieken opgenomen.
Meer informatie over de databeveiliging van Google: http://www.google.nl/policies/privacy/

Conversiemeting met een bezoekersactie-pixel van Facebook

Met uw toestemming die u hebt gegeven door te klikken op ‘Ik ga akkoord met het gebruik van de bezoekersactie-Pixels van Facebook’ zetten wij de ‘Bezoekersactie-Pixel’ in van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Zo kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat deze op een Facebook-advertentie op de website van de aanbieder heeft geklikt. Deze werkwijze heeft als doel de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek in kaart te brengen en kan bijdragen aan de optimalisatie van toekomstige reclames. De verzamelde data zijn anoniem voor ons en geven dus geen inzicht in de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat verbinding met het actuele gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken, conform de Facebook- gegevensrichtlijn (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt het Facebook en zijn partners mogelijk maken advertenties op en buiten Facebook te tonen. Hiervoor kan het zijn dat er een cookie op uw apparaat wordt opgeslagen. Toestemming verlenen voor het gebruiken van bezoekersactie-pixels mag enkel worden gedaan door gebruikers ouder dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen wij je wettelijke vertegenwoordiger om toestemming. Klik hier indien je je toestemming wilt terugtrekken: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Gebruik van YouTube

Op de website van Sunlight GmbH zijn functies van YouTube voor het tonen en weergave van video's geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Verdere informatie is te vinden in de databeveiligingsrichtlijnen van YouTube.
Hierbij wordt de uitgebreide databeveiligingsmodus gebruikt die na de providerverklaring gebruikersinformatie opslaat bij de eerste weergave van een video. Wanneer de weergave van embedded Youtube video's wordt gestart, dan zet Youtube cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Notities van Youtube hierover hebben als onder andere ten doel videostatistieken samen te stellen die de gebruikersvriendelijkheid verbeteren en om misbruik tegen gaan.
Meer details over het gebruik van cookies bij YouTube vindt de gebruiker in de databeveiligingsverklaring van YouTube, zie: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

E-mailbeveiliging

De gebruiker gaat akkoord met elektronische communicatie zodra hij zelf elektronisch contact opneemt met Sunlight GmbH De gebruiker wordt erop geattendeerd dat e-mails onderweg onopgemerkt door anderen kunnen worden gelezen of veranderd. Sunlight GmbH past software toe die ongewenste e-mails filtert (spamfilter). Door het spamfilter kunnen sommige e-mails afgewezen worden die door bepaalde kenmerken ten onrechte als

Kennisgevingsrecht

De gebruiker heeft recht op kosteloze informatie over de over hem/haar opgeslagen gegevens, respectievelijk het recht op aanpassing, blokkering of het wissen van deze gegevens. Op aanvraag deelt Sunlight GmbH de gebruiker schriftelijk mee welke persoonlijke gegevens van de gebruiker bij Sunlight GmbH opgeslagen zijn. Deze kennisgeving is kosteloos.

Recht van afwijzing van de gebruiker

Als een gebruiker actief datagebruik voor interne doeleinden door Sunlight GmbH niet wenst, heeft de gebruiker het recht dit gebruik en de verwerking van deze gegevens te allen tijden af te wijzen. Het volstaat om een e-mail te sturen naar info@sunlight.de.

Dataoverdracht en vastleggen voor systeeminterne en statistische doeleinden

De internetbrowser van de gebruiker draagt om technische redenen bij het bezoeken van deze website automatisch gegevens over aan de webserver. Elk databestand bestaat uit de datum en het tijdstip van het bezoek, URL van de webpagina, opgeroepen bestanden, hoeveelheid verzonden data, browsertype en -versie, besturingssystemen zoals het IP-adres van een gebruiker. Het toewijzen van deze data aan een bepaalde persoon is niet mogelijk. De opgeslagen data worden enkel intern en uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt.
Veiligheid door technische en organisatorische maatregelen Sunlight GmbH zet technische en organisatorische maatregelen in om persoonlijke data te beschermen tegen toevallige of moedwillige manipulaties, verlies, vernietiging of toe-eigening door onbevoegde personen. De veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.
Bescherming minderjarigen
Personen onder de 12 jaar mogen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers geen persoonlijke data doorgeven aan Sunlight GmbH. Minderjarigen mogen alleen persoonlijke informatie beschikbaar stellen aan Sunlight GmbH wanneer de wettelijke vertegenwoordigers uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven of wanneer de minderjarige 12 jaar of ouder is. Deze data worden verwerkt zoals aangegeven in de databeveiligingsverklaring.