Home Office on Wheels

Etätyöpiste matkailuautossa  
Takaisin etusivulle
1  / 4

Mitä tapahtuu, kun UUDESTA TYÖSTÄ tuleekin UUSI NORMAALI?

Mobiilin työn murros & Uusi työ:
Uusi projektimme ”Home Office on Wheels”

Olemme vakuuttuneita siitä, että sekä digitalisaatio että uudenlainen käsitys liikkuvuudesta ovat yhteiskunnallista muutosta eteenpäin vieviä voimia – ja ne ovat tekijöitä, joita on mietittävä uudelleen kaikilla tasoilla. Olemme aina olleet yksi matkailuautomarkkinoiden edistyksellisistä tienviitoittajista, ja digitaalisuus on selkeästi yksi painopisteistämme. Nyt markkinointikollegamme Fabian Schweikert on tarttunut Uusi työ -teemaan ja luonut ”Kotitoimisto pyörien päällä” -ratkaisun. 

Yksi keskeisistä yhteiskunnallisista muutosprosesseista – jota pandemia on rajusti kiihdyttänyt – liittyy perinteisten työskentelymallien ja -tapojen murrokseen. Digitalisaation eteneminen, irrottautuminen vakiintuneista rakenteista sekä uusi käsityksemme liikkuvuudesta mahdollistavat paikasta riippumattoman työn. Tulevaisuudessa onkin luotava vaihtoehtoja joustavalle työympäristölle.

Fabian Schweikert on mediasuunnittelija ja hakeutui meille osana kansainvälisen markkinoinnin opintojaan, joita hän suorittaa ammattikorkeakoulussa Alankomaissa. 29-vuotias Schweikert halusi toteuttaa kanssamme Uusi työ -projektin kandidaatin tutkintoon liittyvän harjoittelujaksonsa aikana. Olimme tietysti enemmän kuin avoimia hänen idealleen! Opinnäytetyössään Fabian tarkasteli sitä, missä määrin työskentelemme todennäköisesti tulevaisuudessakin paikkaan sidotusti ja millaista potentiaalia sijainnista riippumattomassa työssä piilee – etenkin matkailuautosta käsin tehtävässä etätyössä.

Ratkaisu: Home Office on Wheels 

Me täällä SUNLIGHTilla kysyimme itseltämme, mitä tapahtuu, kun uudesta työstä tulee uusi normaali. Haluamme olla mukana luomassa tulevaisuutta, emmekä näe enää itseämme vain matkailuautojen valmistajana, vaan progressiivisten liikkumisratkaisujen tarjoajana.

Yhdessä suunnittelijoidemme kanssa Fabian kehitti Uusi työ -ratkaisun: loma-autosta tulee liikkuva kotitoimisto. Monitoiminen, taitettava pöytä on varustettu ylimääräisellä näytöllä, ja se tarjoaa latausvaihtoehtoja (älypuhelimille ja muille laitteille) sekä mukautuvaa säilytystilaa.

Fabian kertoo: ”Tulemme kokemaan niin kutsutun digitaalisen nomadismin laajenemisen. Puhuttelemme konseptillamme monenlaisia ammattiryhmiä: luonnollisesti kaikkia heitä, jotka voivat työskennellä etänä ja määritellä työskentelypaikkansa vapaasti, ja toisaalta myös liikkuvia, ns. kentällä työskenteleviä henkilöitä, kuten myyjiä, geologian tai biologian alan tutkijoita tai vaikkapa rakennuspäälliköitä ja arkkitehtejä.
Steriilin hotellin etsimisen ja varaamisen sijaan mobiili työpiste on joustava ja mukava ratkaisu.”

 

Takaisin etusivulle