MENY Automobiles. Laxou Cedex

MENY Camping-car est une concession de véhicules de loisirs appartenant au groupe DG8 Camping-car. C'est une nouvelle concession sur Nancy! Spécialisée dans la vente, le rachat et les reprises de camping-car, van et fourgon aménagé.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Peruuttamisoikeus: Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 artiklan mukaisen suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Germany tai sähköpostitse osoitteeseen: datenschutz@sunlight.de. Uutiskirjeen voi milloin tahansa peruuttaa peruutustoiminnon kautta. Suostumus on voimassa toistaiseksi, kunnes se peruutetaan. Suostumus on vapaaehtoinen. Suostumuksesta kieltäytymisestä tai sen peruuttamisesta ei aiheudu sinulle mitään haittaa. Peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen tietojen käsittelyn laillisuuteen.

 
 
Pyyntösi on välitetty eteenpäin!
Frankreich
MENY Automobiles
7-9 avenue de la Résistance
54520 Laxou Cedex

Horaires d'ouverture de la concession

Vente de véhicules
Mardi – Vendredi :
08h30 – 19h00
Samedi : 9h00-12h00/14h00-18h00

Horaires d'ouverture de l'atelier

Atelier/ SAV
Lundi – Vendredi : 7H45-12h/13h45-18h