MENY Automobiles. Laxou Cedex

MENY Camping-car est une concession de véhicules de loisirs appartenant au groupe DG8 Camping-car. C'est une nouvelle concession sur Nancy! Spécialisée dans la vente, le rachat et les reprises de camping-car, van et fourgon aménagé.

Avtal rådgivningstermin

Om angreretten: Samtykket jeg har gitt iht. art. 6 avsn. 1 a i smh. art. 7 GDPR kan når som helst trekkes skriftlig tilbake uten begrunnelse. Tilbakekallelsen sendes med post til Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller som e-post til: datenschutz@sunlight.de. Du kan også melde deg av med avmeldingsfunksjonen i nyhetsbrevet. Så lenge samtykket ikke er trukket tilbake, gjeldet det på ubestemt tid. Samtykket er frivillig. Det oppstår ingen form for ulempe hvis samtykke avvises eller trekkes tilbake. Tilbakekallelse av samtykke berører ikke lovligheten i tidligere behandling av dataene.

 
 
Din forespørsel har blitt videresendt!
Frankreich
MENY Automobiles
7-9 avenue de la Résistance
54520 Laxou Cedex

Horaires d'ouverture de la concession

Vente de véhicules
Mardi – Vendredi :
08h30 – 19h00
Samedi : 9h00-12h00/14h00-18h00

Horaires d'ouverture de l'atelier

Atelier/ SAV
Lundi – Vendredi : 7H45-12h/13h45-18h