Vienne Passion. Fontaine le Comte

Vienne Passion est votre concession multi-service de Poitiers. Elle vous offre la plus large gamme de camping cars disponible sur le marché. Vous bénéficierez d’un SAV d’exception doté de techniciens formés chez Narbonne, d’un centre de contrôle étanchéité agrée, ainsi que d’une carrosserie. Vous serez conseillé dans votre magasin Narbonne par de vrais professionnels de l’accessoire.

Avtal rådgivningstermin

Om angreretten: Samtykket jeg har gitt iht. art. 6 avsn. 1 a i smh. art. 7 GDPR kan når som helst trekkes skriftlig tilbake uten begrunnelse. Tilbakekallelsen sendes med post til Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller som e-post til: datenschutz@sunlight.de. Du kan også melde deg av med avmeldingsfunksjonen i nyhetsbrevet. Så lenge samtykket ikke er trukket tilbake, gjeldet det på ubestemt tid. Samtykket er frivillig. Det oppstår ingen form for ulempe hvis samtykke avvises eller trekkes tilbake. Tilbakekallelse av samtykke berører ikke lovligheten i tidligere behandling av dataene.

 
 
Din forespørsel har blitt videresendt!
Frankreich
Vienne Passion
6 allée des Plantes
86240 Fontaine le Comte

Horaires d'ouverture de la concession

Vente de véhicules
Mardi au Samedi
09h00 – 12h00 et de 14h00 à 18h30

Horaires d'ouverture de l'atelier

Atelier / SAV
Mardi au Samedi
09h00 – 12h00
14h00 – 18h30