Caravanlandia Nordic Oy. Lempäälä

Caravanlandia Nordic Oy on Kokkolassa vuonna 2005 perustettu täyden palvelun caravantalo. Lempäälän toimipiste on avattu vuonna 2022. Meillä on jatkuvasti esillä 100-150 ajoneuvon varasto, sekä uusia että käytettyjä matkailuajoneuvoja. Meille tärkeitä arvoja ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja välittäminen.

1  / 3

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!
Finnland
Caravanlandia Nordic Oy
Pitkäkurunkuja 5
37570 Lempäälä