Lowdham Leisureworld Ltd.Lowdham Road. Nottingham

A family business established since 1966, Lowdham Leisureworld is now one of the largest dealers for new and used Motorhomes and Caravans in the UK, with two purpose-built outlets at Nottingham and Huddersfield.

1  / 2

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!
Großbritanien
Lowdham Leisureworld Ltd.Lowdham Road
Gunthorpe
NG14 7ES Nottingham

Opening hours of the dealer:

Summer (Feb – October), Monday to Saturday 9am – 6pm, Sunday 11 – 5

Winter (Nov – January) Monday to Friday 9am – 5pm, Sunday 11am – 5.00pm

Opening hours of dealer`s garage:

Summer (Feb – October) Monday to Friday  8am – 5pm, Saturday 9am – 1pm.

Winter (Nov – Jan) Monday – Friday 8am – 5pm, Saturday 9am – 1pm

Please accept marketing-cookies to use this function. Cookie Settings