MENY Automobiles. Laxou Cedex

MENY Camping-car est une concession de véhicules de loisirs appartenant au groupe DG8 Camping-car. C'est une nouvelle concession sur Nancy! Spécialisée dans la vente, le rachat et les reprises de camping-car, van et fourgon aménagé.

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!
Frankreich
MENY Automobiles
7-9 avenue de la Résistance
54520 Laxou Cedex

Horaires d'ouverture de la concession

Vente de véhicules
Mardi – Vendredi :
08h30 – 19h00
Samedi : 9h00-12h00/14h00-18h00

Horaires d'ouverture de l'atelier

Atelier/ SAV
Lundi – Vendredi : 7H45-12h/13h45-18h