Caravaning K2 S.L.. Alcalá de Henares

En Caravaning K2 somos una empresa oficial de la marca Sunlight y tenemos sus vehículos tanto en nuestro catálogo de venta como en la flota de alquiler. Somos un concesionario completo con una gran variedad de modelos en stock y uno de los talleres más grandes de España en el sector del caravaning ¡Ven a vernos sin compromiso! . Caravaning K2 is an official company of the Sunlight brand and we have their vehicles both in our sales catalog and in the rental fleet. We are a complete dealer with a wide variety of models in stock and one of the largest workshops in Spain in the caravanning sector. Come to see us without obligation!

1  / 2

Avtal rådgivningstermin

Om angreretten: Samtykket jeg har gitt iht. art. 6 avsn. 1 a i smh. art. 7 GDPR kan når som helst trekkes skriftlig tilbake uten begrunnelse. Tilbakekallelsen sendes med post til Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller som e-post til: datenschutz@sunlight.de. Du kan også melde deg av med avmeldingsfunksjonen i nyhetsbrevet. Så lenge samtykket ikke er trukket tilbake, gjeldet det på ubestemt tid. Samtykket er frivillig. Det oppstår ingen form for ulempe hvis samtykke avvises eller trekkes tilbake. Tilbakekallelse av samtykke berører ikke lovligheten i tidligere behandling av dataene.

 
 
Din forespørsel har blitt videresendt!
Spanien
Caravaning K2 S.L.
Avda Daganzo
28806 Alcalá de Henares

Horario de atención al público

(Horario estado de emergencia) –>10:00 – 14:00

 

(Horario normal –> 10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00

Horario del taller

(Horario estado de emergencia) –>10:00 – 14:00

 

(Horario normal –> 10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00

Please accept marketing-cookies to use this function. Cookie Settings