Goodmans Motor Homes Ltd.. Waltham Cross

Goodmans Motorhomes based in North London and Edinburgh with a reputati We specilaize in ex hire, used and new Motorhomes and ensure that every Motorhome we sell is of the highest quality.for excellent customer service.

Avtal rådgivningstermin

Om angreretten: Samtykket jeg har gitt iht. art. 6 avsn. 1 a i smh. art. 7 GDPR kan når som helst trekkes skriftlig tilbake uten begrunnelse. Tilbakekallelsen sendes med post til Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller som e-post til: datenschutz@sunlight.de. Du kan også melde deg av med avmeldingsfunksjonen i nyhetsbrevet. Så lenge samtykket ikke er trukket tilbake, gjeldet det på ubestemt tid. Samtykket er frivillig. Det oppstår ingen form for ulempe hvis samtykke avvises eller trekkes tilbake. Tilbakekallelse av samtykke berører ikke lovligheten i tidligere behandling av dataene.

 
 
Din forespørsel har blitt videresendt!

Opening hours of the dealer:

Monday – Friday:
09:00am –  05:00pm
Saturday:
10:00am – 05:00pm
Sunday:
By appointment only
closed on national holidays

Opening hours of dealer`s garage:

Monday – Friday:
09:00am –  05:00pm
Saturday:
10:00am – 05:00pm
Sunday:
By appointment only
closed on national holidays