Mobitech Caravan Center. Ożarów Mazowiecki/Warszawa

Mobitech Caravan Center operates on polish caravaning market since 2003. Right know we are lucky to say that our business is one of the most dynamically growing dealerships in Poland. Aside from sales and after-sales support we also provide comprehensive maintenance service of motorhromes and caravans. Just as Sunlight founders we love freedom, travels and we are all about helping our customers fulfilling their dreams. We are happy to share our knowledge and extensive experience in caravaning with You.

Avtal rådgivningstermin

Om angreretten: Samtykket jeg har gitt iht. art. 6 avsn. 1 a i smh. art. 7 GDPR kan når som helst trekkes skriftlig tilbake uten begrunnelse. Tilbakekallelsen sendes med post til Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller som e-post til: datenschutz@sunlight.de. Du kan også melde deg av med avmeldingsfunksjonen i nyhetsbrevet. Så lenge samtykket ikke er trukket tilbake, gjeldet det på ubestemt tid. Samtykket er frivillig. Det oppstår ingen form for ulempe hvis samtykke avvises eller trekkes tilbake. Tilbakekallelse av samtykke berører ikke lovligheten i tidligere behandling av dataene.

 
 
Din forespørsel har blitt videresendt!
Polen
Mobitech Caravan Center
ul. Poznańska 164
05-850 Ożarów Mazowiecki/Warszawa

Opening hours of the dealer:

Monday – Friday:
09:00am – 05:00pm closed on national holidays

Opening hours of dealer`s garage:

Monday – Friday:
09:00am – 05:00pm closed on national holidays