Caravaning K2 S.L.. Alcalá de Henares

En Caravaning K2 somos una empresa oficial de la marca Sunlight y tenemos sus vehículos tanto en nuestro catálogo de venta como en la flota de alquiler. Somos un concesionario completo con una gran variedad de modelos en stock y uno de los talleres más grandes de España en el sector del caravaning ¡Ven a vernos sin compromiso! . Caravaning K2 is an official company of the Sunlight brand and we have their vehicles both in our sales catalog and in the rental fleet. We are a complete dealer with a wide variety of models in stock and one of the largest workshops in Spain in the caravanning sector. Come to see us without obligation!

1  / 2

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!

Horario de atención al público

(Horario estado de emergencia) –>10:00 – 14:00

 

(Horario normal –> 10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00

Horario del taller

(Horario estado de emergencia) –>10:00 – 14:00

 

(Horario normal –> 10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00