Dataskydd.

Inledning

Tack för att du besöker vår webbplats. Sunlight GmbH (nedan kallat ”Sunlight”, ”vi” eller ”oss”) lägger stor vikt vid säkerheten för användardata och efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser. Nedan vill vi informera dig om behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats.

Ansvarigt kontaktställe och uppgiftsskyddsombud

Ansvarigt kontaktställe:

Sunlight GmbH, Ölmühlestr. 6, 88299 Leutkirch

Tfn.: +49 7561 9097-200

E-post: info@sunlight.de

Det externa uppgiftsskyddsombudets kontaktdata:

DDSK GmbH, Dr.-Klein-Str. 29, 88069 Tettnang

Tfn.: 07542 949 21 – 01

E-post: datenschutz@sunlight.de

Terminologi

De begrepp som används i denna integritetspolicy ska förstås enligt den rättsliga definition som finns i artikel 4 i GDPR.

Upplysningar om databehandling

Automatiserad databehandling (loggfiler osv.)

Vår webbplats kan besökas utan att användaren aktivt tillhandahåller personlig information. Av säkerhetsskäl, t.ex. för att upptäcka angrepp på vår webbplats, sparar vi dock automatiskt åtkomstdata (serverloggfiler) varje gång webbplatsen öppnas, t.ex. namnet på Internetleverantören, det operativsystem som används, den webbplats från vilken användaren besökte oss, datum och längd för besöket eller namnet på den begärda filen samt IP-adressen för den terminalenhet som används under en period av 7 dagar. Dessa uppgifter utvärderas uteslutande för att förbättra våra tjänster och tillåter inte att några slutsatser dras om användarens person. Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

Vi bearbetar och använder uppgifterna för följande ändamål: tillhandahållande av webbplatsen, förbättring av vår webbplats, förebyggande och upptäckt av fel / funktionsstörningar och missbruk av webbplatsen.

Rättslig grund:                        berättigat intresse, i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR

Berättigade intressen:            Säkerställande av webbplatsens funktionalitet och felfria och säkra drift samt anpassning av denna webbplats till användarnas krav.

 

Användning av cookies (allmänt, funktionssätt, opt-out-länkar etc.)

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på vår webbplats. Användningen av cookies tjänar vårt legitima intresse av att göra besöket på vår webbplats så trevligt som möjligt och baseras på artikel 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Cookies är en standardiserad internetteknik för lagring och hämtning av inloggnings- och annan användningsinformation för alla webbplatsanvändare. Cookies är små textfiler som lagras på slutenheten. De gör det möjligt för oss att bland annat lagra användarinställningar så att vår webbplats kan visas i ett format som är skräddarsytt för användarens enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens slut, dvs. efter att webbläsaren har stängts (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar på användarens terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen webbläsaren vid nästa besök (så kallade permanenta cookies).

Webbläsaren kan ställas in på ett sådant sätt att användaren informeras om inställningen av cookies och kan besluta individuellt om deras godkännande eller kan utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Dessutom kan cookies raderas i efterhand för att ta bort data som webbplatsen har lagrat på användarens dator. Avaktivering av cookies (s.k. opt-out) kan leda till vissa begränsningar i funktionaliteten på vår webbplats.

Kategorier av registrerade:     webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster.

Opt-out:                      

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442

Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari

https://support.apple.com/de-de/HT201265

Rättsliga grunder:                   Samtycke (art. 6.1 (a) i GDPR); berättigade intressen (art. 6.1 (f) i GDPR).

Respektive tillämplig rättslig grund nämns specifikt för det motsvarande verktyget.

Berättigade intressen:             Lagring av opt-in-preferenser, presentation av webbplatsen, säkerställande av webbplatsens funktionalitet, bevarande av användarstatus över hela webbplatsen, igenkänning för nästa webbplatsbesökare, användarvänligt online-erbjudande, säkerställande av chattfunktion.

 

Webbanalys och optimering

För att kunna utvärdera besökarflödena i vårt online-erbjudande använder vi verktyg för webbanalys och räckviddsmätning. För detta ändamål samlar vi in information om våra besökares beteende, intressen eller demografiska information, såsom ålder, kön etc. Detta hjälper oss att identifiera när vårt online-erbjudande, dess funktioner eller innehåll är mest populärt. Detta hjälper oss att känna igen vid vilken tidpunkt vårt online-erbjudande, dess funktioner eller innehåll är mest frekventa eller inbjuder till upprepade besök. Dessutom kan vi använda den insamlade informationen för att avgöra om vårt online-erbjudande behöver optimeras eller anpassas.

Den information som samlas in för detta ändamål lagras i cookies eller liknande förfaranden och används för mätning och optimering av räckvidden. De uppgifter som lagras i cookies kan omfatta visat innehåll, besökta webbplatser, inställningar och funktioner och system som används. I regel behandlas dock inga tydliga användardata för de ändamål som beskrivs. I detta fall modifieras uppgifterna på ett sådant sätt att användarens faktiska identitet varken är känd för oss eller för leverantören av det verktyg som används. De uppgifter som modifieras på detta sätt lagras ofta i användarprofiler.

Kategorier av registrerade:     webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster.

Kategorier av uppgifter:          Användardata (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta- och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), kontaktdata (t.ex. e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. textdetaljer, fotografier, videor).

Behandlingens syften:            Analys av webbplatsen, räckviddsmätning, användning och utvärdering av webbplatsinteraktion, lead-utvärdering.

Rättsliga grunder:                   samtycke (art. 6.1 (a) i GDPR); berättigade intressen (art. 6.1 (f) i GDPR).

Berättigade intressen:            Optimering och vidareutveckling av webbplatsen, ökad vinst, bibehållande och förvärv av kunder.

Hotjar

Använd tjänst:              Hotjar Ltd., Level 2, St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta

Sekretesspolicy:           https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Länk till opt-out:            https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO)

Digital marknadsföring

För att kontinuerligt öka vår räckvidd och medvetenheten om vårt online-erbjudande behandlar vi personuppgifter inom ramen för onlinemarknadsföring, särskilt med avseende på potentiella intressen och mätning av effektiviteten hos våra marknadsföringsåtgärder.

För att mäta effektiviteten i våra marknadsföringsåtgärder och identifiera potentiella intressen lagras relevant information i cookies eller liknande förfaranden används. De uppgifter som lagras i cookies kan omfatta visat innehåll, besökta webbplatser, inställningar och funktioner och system som används. I regel behandlas dock inga tydliga användardata för de ändamål som beskrivs. Uppgifterna ändras då på ett sådant sätt att användarens faktiska identitet varken är känd för oss eller för leverantören av det verktyg som används. De uppgifter som ändras på detta sätt lagras ofta i användarprofiler.

Om användarprofiler lagras kan uppgifterna läsas ut, kompletteras och läggas till på onlinemarknadsföringsleverantörens server när du besöker andra onlineerbjudanden som använder samma onlinemarknadsföringsförfarande.

Vi kan avgöra hur framgångsrika våra annonser är på grundval av sammanfattade uppgifter som leverantören av onlinemarknadsföringsförfarandet har gjort tillgängliga för oss (så kallad konverteringsmätning). I samband med dessa konverteringsmätningar kan vi förstå om en marknadsföringsåtgärd har lett till ett köpbeslut av besökaren till vårt online-erbjudande. Denna utvärdering tjänar till att analysera framgången för vår onlinemarknadsföring.

Kategorier av registrerade: webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster, berörda parter, kommunikationspartner, affärs- och avtalspartner.

Kategorier av uppgifter:          Användardata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), meta- och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), platsdata, kontaktdata, innehållsdata (t.ex. textinformation, fotografier, videor).

Behandlingens syften:            marknadsföring (delvis även intressebaserad och beteendebaserad), konverteringsmätning, målgruppsbildning, klickspårning, utveckling av marknadsföringsstrategier och effektivisering av kampanjer.

Rättsliga grunder:                   Samtycke (art. 6.1 (a) i GDPR); berättigade intressen (art. 6.1 (f) i GDPR).

Berättigade intressen:            Optimering och vidareutveckling av webbplatsen, vinstökning, bibehållande och förvärv av kunder

Google Tag Manager

Använd tjänst:             Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Berättigat intresse (Art. 6.1 (f) i GDPR)

Berättigade intressen:   Samordning av olika verktyg, förvaltning, användarvänlighet och presentation

Google Analytics 4 Property

Använd tjänst:               Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

Google Signals

Använd tjänst:               Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

Google Optimize

Använd tjänst:              Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk                 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

Google AdWords och omräkningsmätning

Använd tjänst:              Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

Google Doubleclick

Använd tjänst:              Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

Google Adsense med personligt anpassade annonser

Använd tjänst:              Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

Facebook-Pixel

Använd tjänst:              Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Uppgiftsskydd:             https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-out-länk:                https://www.facebook.com/policies/cookies/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

LinkedIn

Använd tjänst:              LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Uppgiftsskydd:             https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Opt-out-länk:                https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 lit. (a) i GDPR)

 

Närvaro på sociala medier

Vi upprätthåller online-närvaro på sociala nätverk och karriärplattformar för att kunna utbyta information med de användare som är registrerade där och för att kunna ta kontakt på ett okomplicerat sätt.

I vissa fall används uppgifter om användare på sociala nätverk för marknadsundersökningar och därmed för reklamändamål. Användarprofiler kan skapas och användas för att anpassa annonser till målgruppernas intressen via användarnas användningsbeteende, till exempel genom att ange intressen. För detta ändamål lagras regelbundet cookies på användarnas slutenheter, delvis oberoende av om de är registrerade användare av det sociala nätverket.

I samband med användningen av sociala medier använder vi också de tillhörande budbärarna för att kunna kommunicera med användarna på ett okomplicerat sätt. Vi vill påpeka att säkerheten för enskilda tjänster kan bero på användarens kontoinställningar. Även vid end-to-end-kryptering kan tjänsteleverantören dra slutsatser om att och när användare kommunicerar med oss samt eventuellt samla in platsdata.

Beroende på var det sociala nätverket drivs kan användardata behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta kan leda till risker för användarna, till exempel eftersom det gör det svårare att genomdriva sina rättigheter.

Kategorier av registrerade:     Registrerade användare och icke-registrerade användare av det sociala nätverket.

Kategorier av uppgifter:          Stamdata (t.ex. namn, adress), kontaktdata (t.ex. e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. textdetaljer, fotografier, videor), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intressen, åtkomsttider), meta- och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adress).

Behandlingens syften:            utökad räckvidd, nätverksbyggande

Rättsliga grunder:                   berättigade intressen (art. 6.1 (f) i GDPR), samtycke (art. 6.1 (a) i GDPR).

Berättigade intressen:            Interaktion och kommunikation på sociala medier, vinstökning, insikter om målgrupper

GIPHY

Använd tjänst:                 GIPHY Inc., 416 West 13th Street, Suite 207, New York, NY 10014, USA

Uppgiftsskydd:               https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy

Instagram

Använd tjänst:                 Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Uppgiftsskydd:               https://help.instagram.com/519522125107875  och https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out-länk:                   https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

Facebook

Använd tjänst:                 Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Uppgiftsskydd:               https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Opt-out-länk:                   https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn

Använd tjänst:              LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Uppgiftsskydd:             https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out-länk:                https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

TikTok

Använd tjänst:              TikTok Inc., 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA

Uppgiftsskydd:             https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de

 

Vimeo

Använd tjänst:              Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA

Uppgiftsskydd:             https://vimeo.com/privacy

Opt-out-länk:                https://vimeo.com/cookie_policy

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

YouTube

Använd tjänst:              Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Plug-ins och integrerat tredjepartsinnehåll

Vi har integrerat funktioner och innehåll i vårt online-erbjudande som erhålls från tredjepartsleverantörer. Till exempel kan videor, presentationer, knappar eller artiklar (nedan kallade innehåll) integreras.

För att kunna visa innehåll för besökare på vårt online-erbjudande behandlar respektive tredjepartsleverantör bland annat användarens IP-adress så att innehållet kan överföras till webbläsaren och visas. Utan denna bearbetning är det inte möjligt att visa innehåll från tredje part.

I vissa fall samlas ytterligare information in via så kallade pixeltaggar eller webbfyrar, varigenom tredjepartsleverantören får information om användningen av innehållet eller besökartrafiken på vårt online-erbjudande, teknisk information om användarens webbläsare eller operativsystem, tidpunkten för besöket eller om hänvisande webbplatser. De uppgifter som erhålls på detta sätt lagras i cookies på användarens terminalenhet.

För att skydda personuppgifterna för besökare på vårt online-erbjudande har vi vidtagit vissa säkerhetsåtgärder för att förhindra automatisk överföring av dessa uppgifter. Dessa uppgifter överförs endast när användarna använder knapparna eller klickar på innehåll från tredje part.

Kategorier av registrerade:     Användare av plug-in eller inbäddat innehåll från tredje part.

Kategorier av uppgifter:          Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intressen, åtkomsttid), meta- och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adress), kontaktdata (t.ex. e-postadress, telefonnummer), masterdata (t.ex. namn, adress).

Behandlingens syften:            utforma vårt online-erbjudande, öka räckvidden för annonser i sociala medier, dela inlägg och innehåll, intresse- och beteendebaserad marknadsföring, spårning över enhetsgränser

Rättsliga grunder:                   Samtycke (art. 6.1 (a) i GDPR)

Facebook Social Plugins

Använd tjänst:               Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Uppgiftsskydd:             https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-out-länk:                https://www.facebook.com/policies/cookies/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

GIPHY

Använd tjänst:                 GIPHY Inc., 416 West 13th Street, Suite 207, New York, NY 10014, USA

Uppgiftsskydd:               https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360032872931-GIPHY-Privacy-Policy

Google Maps

Använd tjänst:              Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller  https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

ReCaptcha

Använd tjänst:              Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Berättigat intresse (Art. 6.1 (f) i GDPR)

Spotify Music Player Widget

Använd tjänst:              Spotify AB, Regeringsgatan 19, Stockholm 111 53, Sverige

Uppgiftsskydd:             https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/

Opt-out-länk:                https://www.spotify.com/de/legal/cookies-policy/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

YouTube

Använd tjänst:              Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Uppgiftsskydd:             https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-out-länk:                https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  eller https://myaccount.google.com/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

Vimeo

Använd tjänst:              Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA

Uppgiftsskydd:             https://vimeo.com/privacy

Opt-out-länk:                https://vimeo.com/cookie_policy

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

WordPress.com

Använd tjänst:              Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA

Uppgiftsskydd:             https://automattic.com/privacy/

Opt-out-länk:                https://automattic.com/cookies/

 

Issuu

Använd tjänst:              Issuu, GmbH, Schwedter Str. 36A, 10435 Berlin; Tyskland

Uppgiftsskydd:             https://issuu.com/legal/privacy

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

 

Linktree

Använd tjänst:              Linktree Pty Ltd, 1-9 Sackville Street, Collingwood VIC 3066, Australien

Uppgiftsskydd:             https://linktr.ee/s/privacy/

Rättslig grund:              Samtycke (Art. 6.1 (a) i GDPR)

 

 

Nyhetsbrev och bred kommunikation (med spårning)

I vårt online-erbjudande har användarna möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller meddelanden via olika kanaler (nedan kallat nyhetsbrev). Inom ramen för de rättsliga bestämmelserna skickar vi endast nyhetsbrev till mottagare som har samtyckt till att ta emot nyhetsbrevet. Vi använder en utvald tjänsteleverantör för att skicka vårt nyhetsbrev.

För att prenumerera på ett nyhetsbrev från oss är det nödvändigt att ange en e-postadress. Vid behov samlar vi in ytterligare uppgifter, till exempel namn, för att förse vårt nyhetsbrev med en personlig adress.

Vårt nyhetsbrev skickas först efter det att det så kallade dubbla opt-in-förfarandet har slutförts. Om besökare på vår webbplats bestämmer sig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer de att få ett bekräftelsemeddelande, som är avsett att förhindra missbruk av falska e-postadresser och att förhindra att nyhetsbrevet skickas helt enkelt genom att klicka på det, eventuellt av misstag. Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev när som helst i framtiden. En avregistreringslänk (opt-out-länk) finns i slutet av varje nyhetsbrev.

Dessutom är vi skyldiga att bevisa att våra prenumeranter faktiskt ville ta emot nyhetsbrevet. För detta ändamål samlar vi in och lagrar IP-adressen och tidpunkten för prenumeration och avprenumeration.

Våra nyhetsbrev är utformade på ett sådant sätt att det är möjligt för oss att få insikter om förbättringar, målgrupper eller läsbeteendet hos våra prenumeranter. Därför använder vi en så kallad web beacon eller tracking pixel, som reagerar på interaktioner med nyhetsbrevet, t.ex. om länkar klickas, om nyhetsbrevet överhuvudtaget öppnas eller vid vilken tidpunkt nyhetsbrevet läses. Vi kan tilldela denna information till enskilda prenumeranter av tekniska skäl.

Kategorier av registrerade:     Prenumeranter på nyhetsbrev

Kategorier av uppgifter:          Stamdata (t.ex. namn, adress), kontaktdata (t.ex. e-postadress, telefonnummer), meta- och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adress), användningsdata (t.ex. intressen, åtkomsttider).

Behandlingens syften:            marknadsföring, kundbevarande och förvärv av nya kunder, analys och utvärdering av kampanjens framgång.

Rättsliga grunder:                   Samtycke (art. 6.1 (a)i GDPR)

Salesforce

Använd tjänst:                          Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Uppgiftsskydd:                         https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

Lotterier och pristävlingar

Vi använder vår onlinepresentation för att anordna utlottningar och/eller tävlingar. I samband med detta behandlar vi de uppgifter om deltagarna som krävs för att genomföra respektive kampanj. Detta omfattar även uppgifter som vi behöver för att informera vinnaren och för att dela ut priset.

Beroende på typen av kampanj kan bidrag från eller om deltagarna i kampanjen publiceras, till exempel vid rapportering om respektive kampanj eller om en omröstning om ett bidrag som lämnats av deltagaren är en del av kampanjen. Deltagarens namn kommer också att publiceras. De uppgifter vi behandlar i enskilda fall beror på den specifika åtgärd som utförs och på de uppgifter vi får från deltagaren.

Genomförandet av respektive åtgärd på vår närvaro i ett socialt nätverk är också föremål för användnings- och dataskyddsbestämmelserna för respektive nätverk.

Kategorier av registrerade:     Deltagare i åtgärden

Kategorier av uppgifter:          Stamuppgifter (t.ex. namn, adress), kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. textinlägg, foton, videor).

Behandlingens syften:            Genomförande av tävlingen inkl. prisutdelning och tillkännagivande av vinnaren i olika medier.

Rättsliga grunder:                   Samtycke (art. 6.1 (a) i GDPR)

 

Kontakttagande

I vårt online-erbjudande ger vi möjlighet att kontakta oss direkt eller att få information via olika kontaktalternativ. För att alltid ha en översikt över de kontakter som tas med oss använder vi ett hanteringsverktyg för att behandla motsvarande förfrågningar.

I händelse av kontakt behandlar vi uppgifterna för den person som gör förfrågan i den utsträckning som är nödvändig för att besvara eller behandla förfrågan. Beroende på hur vi kontaktas kan de uppgifter som behandlas variera.

Kategorier av registrerade:     Förfrågningar

Kategorier av uppgifter:          Stamdata (t.ex. namn, adress), kontaktdata (t.ex. e-postadress, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. textposter, fotografier, videor), användningsdata (t.ex. intressen, åtkomsttider), meta- och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adress).

Behandlingens syften:            Behandling av förfrågningar

Rättsliga grunder:                   Samtycke (art. 6.1 (a) i GDPR), fullgörande eller inledande av ett avtal (art. 6.1 (b) i GDPR).

Zendesk

Använd tjänst:              Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA

Uppgiftsskydd:             https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

 

Schmieder

Använd tjänst:              Schmieder KKM, Schussenstraße 14, 88273 Fronreute

Uppgiftsskydd:             https://www.schmieder-kkm.de/datenschutzerklrung

 

INFORMATION OM BEHANDLING AV KUND-/LEVERANTÖRSUPPGIFTER (HANDELSPARTNER)

Du hittar mer information om behandling av kund-/leverantörsdata här: Information on the processing of customer-supplier data SUNLIGHT.pdf (dropbox.com)

Kontaktformulär avtalade tider för provkörning/inspektion/konsultation hos handelspartnern

Via vår webbplats har du möjlighet att boka en provkörning och/eller en konsultation. För detta ändamål kommer de nödvändiga personuppgifterna att samlas in och överföras till den återförsäljare du har valt: Namn, titel, e-postadress, önskad fordonstyp. Om du vill bli kontaktad per telefon av din valda återförsäljare, kommer telefonnumret också att samlas in och överföras som frivillig information. För allmän försäkran om att mötet kommer att genomföras enligt överenskommelse skickar vi dig en bekräftelse och en påminnelse om mötet.

Denna insamling, lagring och överföring av data baseras på ditt frivilligt givna samtycke i enlighet med artikel 6.1 S. 1 (a) i samband med artikel 7 i GDPR. Du kan när som helst återkalla detta samtycke på info@sunlight.de eller per post till Sunlight GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch med verkan för framtiden. Dessutom kan du också hävda dina rättigheter mot återförsäljaren. Kontakta då den återförsäljare som du har valt.

Salesforce

Använd tjänst:                          Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Uppgiftsskydd:                         https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

 

Konfiguration av fordon

På vår webbplats har du möjlighet att sätta ihop ditt fordon individuellt med hjälp av vår konfigurator. Du kan få denna konfiguration skickad till din e-postadress som en nedladdningslänk.

Denna insamling, lagring och överföring av data baseras på ditt frivilligt givna samtycke i enlighet med artikel 6.1 S. 1 (a) i samband med artikel 7 i GDPR. Du kan när som helst återkalla detta samtycke på info@sunlight.de eller per post till Sunlight GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch med verkan för framtiden.

Salesforce

Använd tjänst:                          Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Uppgiftsskydd:                         https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/

Dataöverföring

Vi överför personuppgifter om besökare till vårt online-erbjudande för interna ändamål (t.ex. för intern administration eller till personalavdelningen för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter). Den interna överföringen eller utlämnandet av uppgifter sker endast i den utsträckning det är nödvändigt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vi är ett globalt verksamt företag med huvudkontor i Tyskland. Uppgifterna om besökare till vårt online-erbjudande lagras i vår centraliserade kunddatabas i Tyskland i enlighet med relevanta dataskyddsbestämmelser och behandlas inom denna ram i hela koncernen för interna administrativa ändamål. Ingen behandling utöver administrativa ändamål sker.

Rättslig grund:                        berättigade intressen (artikel 6.1 (f) i GDPR).

Berättigade intressen:            s.k. smågruppsprivilegium, centraliserad ledning och administration i företaget för användning av synergieffekter, kostnadsbesparingar, ökad effektivitet.

Mottagare:                               https://www.erwinhymergroup.com/de/unternehmen/ueber-die-erwin-hymer-group

Om vi överför uppgifter till ett land utanför EES för intern behandling inom koncernen, säkerställer vi att behandlingen är lagligt tillåten på det sätt som vi avser. I detta fall har vi ingått bindande företagsregler/standardiserade dataskyddsklausuler som innehåller en separat reglering av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de registrerades uppgifter på bästa möjliga sätt. En kopia av den använda garantin finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de

Lagringstid

I regel lagrar vi uppgifterna om besökare i vårt online-erbjudande så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla vår tjänst eller om detta har föreskrivits av det europeiska direktivet och förordningen Maker eller en annan lagstiftare i lagar eller förordningar som vi är föremål för. I alla andra fall raderar vi personuppgifterna efter att syftet har uppfyllts, med undantag för uppgifter som vi måste fortsätta att lagra för att uppfylla rättsliga skyldigheter (t.ex. är vi skyldiga att behålla dokument som avtal och fakturor under en viss tidsperiod på grund av lagringsperioder enligt skatte- och handelslagstiftning).

 

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering i enlighet med artikel 22 i DSGVO.

 

Rättsliga grunder

De relevanta rättsliga grunderna härrör huvudsakligen från GDPR. Dessa kompletteras av nationella lagar i medlemsländerna och är tillämpliga tillsammans med eller utöver GDPR i tillämpliga fall.

Samtycke:                                           Artikel 6.1 (a) i GDPR fungerar som rättslig grund för behandlingar för vilka vi har erhållit samtycke för ett specifikt behandlingsändamål.

Fullgörande av avtal:                          Art. 6.1 (b) i GDPR utgör rättslig grund för behandlingar som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder före avtalets ingående på begäran av den registrerade.

Rättslig förpliktelse:                           Artikel 6.1 (c) i GDPR tjänar som rättslig grund för behandlingar som är nödvändiga för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Viktiga intressen:                                Artikel 6.1 (d) i GDPR utgör den rättsliga grunden om behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen.

Allmänt intresse:                                 Artikel 6.1 (e) i GDPR utgör den rättsliga grunden för behandling av uppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Berättigat intresse:                             Artikel 6.1 (f) i GDPR utgör rättslig grund för behandling som är nödvändig för den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, utom när dessa intressen väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

 

De registrerades rättigheter

Rätt till information:                           I enlighet med artikel 15 i GDPR har registrerade rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar uppgifter som rör dem. De kan begära information om dessa uppgifter samt den ytterligare information som anges i artikel 15 (1) GDPR och en kopia av sina uppgifter.

Rätt till rättelse:                                   Enligt art. 16 GDPR har registrerade rätt att begära rättelse eller komplettering av uppgifter som rör dem och som behandlas av oss.

Rätt till radering:                                Enligt artikel 17 i GDPR har registrerade rätt att begära omedelbar radering av uppgifter som rör dem. Alternativt kan de kräva att vi begränsar behandlingen av deras uppgifter i enlighet med artikel 18 i GDPR.

Rätt till dataportabilitet:                      I enlighet med artikel 20 i GDPR har registrerade rätt att begära att de uppgifter som de har tillhandahållit oss görs tillgängliga och överförs till en annan registeransvarig.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet: Registrerade har också rätt att klaga till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dem i enlighet med artikel 77 GDPR.

Rätt till invändning:                            Om personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6.1 mening 1 (f) i GDPR, har de registrerade rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter enligt artikel 21 i GDPR, förutsatt att det finns skäl för detta som härrör från deras särskilda situation eller invändningen riktas mot direktmarknadsföring. I det senare fallet har de registrerade en allmän rätt att göra invändningar, som vi tillämpar utan att specificera en särskild situation.

 

Återkallelse

Vissa databehandlingsåtgärder är endast möjliga med uttryckligt samtycke från de registrerade. Du har möjlighet att när som helst återkalla ett redan givet samtycke. Ett informellt meddelande eller e-post till datenschutz@sunlight.de är tillräckligt för detta ändamål. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar till online-erbjudanden från andra leverantörer. Vi påpekar härmed att vi inte har något inflytande på innehållet i de länkade online-erbjudandena och efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser av deras leverantörer.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa denna dataskyddsinformation i händelse av ändringar i vårt online-erbjudande och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser så att den uppfyller de rättsliga kraven.

 

Denna integritetspolicy har utfärdats av

DDSK GmbH