Caravan Center Harry Patzer, Inh. Jens Patzer. Kospoda

Am 01.07.1990 (zur Währungsunion) wurde unsere Firma Caravan-Center Patzer aus der Taufe gehoben. Es begann eine Entwicklung, auf die wir heute stolz zurückblicken. 1990 begann alles auf einer Wiese. Ein Wohnwagen diente als Büro. 1991 war der „Spatenstich” für den Bau unseres Caravan-Centers. Schon im April 1992 wurde er eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. 1993 wurde durch den Bau einer Werkstatt die Bauphasen des Caravan – Centers abgeschlossen. Wir blicken heute auf eine 27 jährige Entwicklung unseres Unternehmens zurück und können behaupten, dass keine Wünsche und Fragen eines „Camperherzens” offen bleiben.

1  / 2

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!
Deutschland
Caravan Center Harry Patzer, Inh. Jens Patzer
Ortsstraße 42a
07806 Kospoda

Fahrzeugverkauf

Montag – Freitag:
09:00 Uhr-12:00 Uhr
13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Samstag:
09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Werkstatt/Kundendienst

Montag  -Freitag:
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 18:00 Uhr

Se modeller

Boka tid för att se våra modeller

Begär ett möte
Please accept marketing-cookies to use this function. Cookie Settings