Expo Clavel SAS. Moirans

Expo Clavel est une concession de véhicules de loisirs appartenant au groupe DG8 Camping-car. Créée en 1991 cette société s'efforce d'offrir à sa clientèle toute l'expertise d'un secteur d'activité qu'elle connait sur le bout des doigts er qu'elle cultive depuis des années.

1  / 2

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!

Horaires d'ouverture de la concession

Vente de véhicules
Mardi – Samedi :
09h00 – 12h00 / 14h00-18h30

Horaires d'ouverture de l'atelier

Atelier/SAV
Mardi – Samedi :
09h00 – 12h00 / 14h00-18h30