Portmann Sport AG. Ebikon

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Aus diesem Grund legen wir grossen Wert auf kompetente Beratung unserer Kunden. Sie können sich auf unsere langjährige Erfahrung verlassen. Mit einen grossen Handelsplatz, mitten in der schönen Zentralschweiz, haben wir immer die neusten Modelle stehen. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.

1  / 2

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!
Schweiz
Portmann Sport AG
Rankstrasse 1
6030 Ebikon

Fahrzeugverkauf

Dienstag – Samstag:
08:00 – 12:00 Uhr
13:30 – 18:30 Uhr
Samstag:
08:30 – 15:00 Uhr

Werkstatt/Kundendienst

Dienstag – Samstag:
08:00 – 12:00 Uhr
13:30 – 18:30 Uhr