Viaja Seguro S.L.. Lugo

Alquiler y venta de autocaravanas

1  / 2

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!
Spanien
Viaja Seguro S.L.
Ctra Santiago KM 4,5 Esperante
27210 Lugo

Horario de atención al público

10:00 a 14:00h a 16:00 a 20:00

Horario del taller

10 a 14:00 a 16:00 a 20:00