Burmeister Caravan Center GmbH. Bodman-Ludwigshafen

Seit 1989 ist unser Betrieb auf derzeit ca. 25.000 m² gewachsen. Der Zubehör-Shop auf zwei Etagen und über 500 m² Verkaufsfläche lässt kaum Wünsche offen. Kompetenz macht uns zu Ihrem Partner. Machen Sie sich ein Bild von uns und entdecken Sie das Burmeister Caravan Center am Bodensee in unseren

1  / 2

Avtala rådgivningstermin

Avbokningsregler: Mitt samtycke i S.d. Art. 6 punkt 1 lit. a) v. m. Art. 7 GDPR kan när som helst återkallas skriftligen utan att ange skäl. Återkallelsen måste skickas per post till Sunlight GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Tyskland eller via e-post till datenschutz@sunlight.de . Dessutom har ni möjlighet att när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevets avanmälningsfunktion. I den mån samtycket inte återkallas skall det tillämpas på obestämd tid. Samtycket är frivilligt. Det finns inga nackdelar med vägran av samtycke eller dess tillbakadragande. Lagligheten i den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 
 
Din förfrågan har vidarebefordrats!
Deutschland
Burmeister Caravan Center GmbH
Holderweg 2
78351 Bodman-Ludwigshafen

Fahrzeugverkauf

Montag – Freitag:
09:00 -18:00 Uhr
Samstag:
09:00 – 13:00 Uhr
Sonntag:
12:00 – 17:00 Uhr
(freie Umschau)
Feiertags geschlossen

Werkstatt/Kundendienst

Montag – Freitag:
09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr

Se modeller

Boka tid för att se våra modeller

Begär ett möte
Please accept marketing-cookies to use this function. Cookie Settings